Your address will show here +12 34 56 78

Nyheder

13. maj 2020

God Barndom bliver til Center for Forældreskab!

Der sker store ting hos os! God Barndom fyldte 4 år i marts, og det har været en travl tid med mange succeser, siden John Andersen og Else Guldager i 2016 tog initiativet til at stifte en selvejende nonprofitinstitution med speciale i udvikling af forældreprogrammer. Vi er blevet flere konsulenter, og vi har fået flere, forskelligartede opgaver for kommuner, NGO’er, styrelser og Selvstyret i Grønland.

 

Den spændende udvikling, vi er i, har fået os til at kaste et blik på vores organisation og også på vores navn. Synes vi egentlig, God Barndom afspejler, hvem vi er, og hvor vi er på vej hen i 2020? Nej! Så derfor: Vi skifter navn til Center for Forældreskab. Vi er fortsat specialister i at udvikle og implementere forældreprogrammer fra den første idé og til kurserne er i drift – og vi er eksperter i børne- og familieliv med fokus på barnets udvikling, forældreskabet og de nære følelsesmæssige relationer mellem barn og forælder.

 

Vi har flere nyheder på vej, så tilmeld dig gerne nyhedsbrevet her og få dem direkte i din indbakke.

 

15. januar 2020

God Barndom har netop afsluttet et MANU-kursus fra den 7. til den 9. januar i Aasiaat. Deltagerne kom primært fra Aasiaat, men der er var også enkelte deltagere fra Kangaatsiaq, Sisimiut og Nuuk. På kurset blev der arbejdet med de grundlæggende elementer i MANU, og deltagerne fik mulighed for at afprøve MANU Forældremøde sammen. Vi ønsker alle deltagerne god arbejdslyst med at implementere MANU lokalt.

4. oktober 2019

Vi søger forældre til videoværksted om mad

Vi skal producere materiale om mad og måltider. Materialet skal hjælpe forældre med børn i alderen 0-3 år. Det vil vi gerne have din hjælp til.

 

Derfor inviterer vi dig til et videoværksted sammen med andre forældre. Her får du mulighed for at fortælle en personlig historie om måltider med dit barn. Du får hjælp til at huske eller finde frem til de oplevelser, der bliver til din historie.

 

Du skal gerne være far eller mor til et barn i alderen 8 mdr. til 3 år. Samt kunne medbringe en mobiltelefon, tablet eller en computer + høretelefoner.

Dato og tilmelding

Videoværkstedet vil blive afholdt tirsdag den 5. november fra 13.00-16.00. Adresse er er A.C. Meyers Vænge 15, København SV.

 

Du kan tilmelde dig ved at skrive en SMS til Camilla på 61 77 24 22 eller på mail ca@god-barndom.dk.

 

Oplys gerne dit navn og hvor gammel dit barn er. Så vil du blive kontaktet.

 

Om videoværkstedet

Vi hjælper dig også med at optage en lille video på din mobiltelefon, tablet/ipad eller computer. Videoen vil handle om din personlige fortælling. Der kan være tekst, billeder, lyd og små tegninger i videoen. Gennem de fire timer får du hjælp til at optage og redigere. Du behøver ikke at have prøvet det før.

 

Videoværkstedet er en del af vores forskning og et udviklingsprojekt. Her undersøger vi, hvordan man kan støtte mennesker i at finde frem til og fortælle personlige historier. Fortællingen laves gennem en ”hjemmelavet” digital video. Vi undersøger også hvordan det at lave videoen og andre kan se den, kan støtte læring. Det kaldes Digital Storytelling.

 

Videoværkstedet er også en del af Sundhedsstyrelsens projekt om mad til små børn. Din video kan derfor blive brugt af sundhedsplejersker, når de skal tale med familier om mad og måltider. Din video kan måske give andre forældre ideer til, hvordan de skaber gode måltider sammen med deres barn. Eller måske kan den vise, at andre forældre også nogle gange bliver frustrerede / kede af det eller vrede, og hvad man kan gøre for at komme videre og få gode måltider med barnet.

 

Hvordan din video vil blive brugt, aftaler vi nærmere efter eller til slut på videoværkstedet.

 

Vi ser frem til at se jer på dagen,

 

Sara Knudsen og Rikke Ørngreen

Forskningscenteret for Video, ved ILD-lab og Institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet

1. oktober 2019

I dag har vi været til Kick off på Sundhedsstyrelsens nye projekt. God Barndom har udviklet materiale til brug ved ekstra sundhedsplejerske besøg samt øget samarbejde mellem dagtilbud og sundhedspleje. Indsatsen er målrettet forældre i særlige udfordringer. God Barndom har vundet opgaven i udbud i konkurrence med to andre organisationer.

 

25. august 2019

MANU-kursuset i Qaqortoq i Sydgrønland den 19.-22. august er veloverstået. På kurset deltog fagpersoner som til dagligt arbejder med børn og forældre i daginstitutionerne, på familiecenteret, i socialforvaltningen og på sygehuset. Vi ønsker dem alle god arbejdslyst med MANU i Qaqortoq, Nanortalik og Narsaq.

 

 

28. juni 2019

Minister udtaler sig om børnebøgerne

God barndom er nu på den grønlandske regerings hjemmeside, hvor børnebøgerne omtales. På Grønlands nationaldag den 21. juni udkom de fire grønlandske børnebøger med tilhørende forældrehæfter endeligt. Martha Abelsen, minister for Sociale anliggender skriver i en pressemeddelelse:

 

”Vi er glade for at bøgerne præsenteres netop på 10 året for selvstyret. Det er et symbol på at vores fremtid tilhører børnene. Med børnebøgerne får familierne noget hverdagsnært materiale, som børn og forældre forhåbentligt kan få stor glæde af sammen. Børnebøger stimulerer ikke kun barnets sprog, det kan også skabe nærvær og glæde i familien. Idéen stammer fra jordemødre, sundhedsplejersker og pædagoger rundt om i Grønland, som har efterlyst børnebøger. Jeg er stolt over at være med til at i imødekomme børn og forældres behov”.

 

Forfatter Miiannguaq Olsvig fortæller om sin vision for bogserien: ”I børnebøgerne lærer vi pigen Manumina og hendes familie at kende. Det har været vigtigt for mig, at børnebøgerne om Manumina er både sjove og tæt på hverdagen, så børnene kan genkende sig selv. Børn på 2-3-år er fantastiske, og de har deres helt egen verden, som man gennem børnebøgerne forhåbentligt kan få indblik i”. Illustrator Christian Rex fra Nuuk har med humor og indlevelse designet bogseriens farverige univers.

 

Det moderne grønlandske hverdagsliv er i centrum

Temaerne ’den første tid sammen’, ’følelser’, ’sygdom’ og ’søvn’ er udvalgt i tæt samarbejde med grønlandske fagpersoner, der oplever, at disse emner optager småbørnsfamilierne. Camilla Brandi Anshøj som sammen med John Andersen og Else Guldager fra God Barndom og Rikke Louise Kuhn fra MANU i Grønland har taget initiativet, fortæller: ”Der er efterspørgsel på bøger, som de allermindste børn kan spejle sig i. Derfor var det vigtigt, at de er tænkt og skrevet på grønlandsk. Sproget er relevant og stimulerende for alle børn i Grønland, uanset om forældrene foretrækker grønlandsk, dansk eller en kombination.”

 

Bøgernes fantastiske verden åbnes på nye måder

Med de fire udgivelser åbnes bøgernes fantastiske verden for småbørnsfamilierne på et tidligt tidspunkt i barnets liv. Else Guldager siger: ”Den første børnebog er en folde-ud-bog, som alle nye forældre i Grønland får lige efter fødslen. Det er en investering i fremtiden.”

Bøgerne er blevet til i et tæt samarbejde med forskellige fagpersoner i Grønland, der har bidraget med deres viden og erfaringer, ligesom forældre har været inddraget. Rikke Louise Kuhn fortæller: ”Det har været vigtigt at få bidragsydere fra hele landet, flere var med på Skype. I en workshop blev alt fra det visuelle udtryk til indholdet i de konkrete bøger diskuteret grundigt. Der kom nye ideer, som efterfølgende blev arbejdet. Nu glæder vi os til at sende bøger og materialer ud i hele landet.”

 

John Andersen slutter af: ”Der er stadig mange hverdagsnære emner at tage fat på. Vi drømmer om at kunne udvikle endnu flere børnebøger, som de mindste børn og deres familier i Grønland kan få glæde af.”

 

 

 

10. maj 2019

Den første børnebog sendt til tryk

Folde-ud-bogen er den første bog i serien om pigen Manumina. Den ene side af folde-ud-bogen er til de mindste børn. Selv helt nyfødte børn godt kan lide at se på noget spændende – ansigter, former og farver. Den anden side er for det lidt ældre barn. Her er der ting og situationer fra dagligdagen, som barnet kan begynde at genkende.

 

Til hver børnebog hører et forældrehæfte, hvor forældrene kan læse om, hvordan man kan introducere bøgernes verden for sit barn samt lidt viden om, hvordan man støtter barnets trivsel og udvikling det første år.

 

Det tager ca. 6 uger at producere en folde-ud-bog i kraftigt pap.

 

 

8. marts 2019

Arbejdende værksted i Nuuk

God Barndom er netop vendt tilbage fra en uge i Nuuk, hvor vi skulle afprøve de første udkast til børnebøgerne. Til det arbejdende værksted deltog den grønlandske forfatter og 24 forskellige fagpersoner, hvoraf seks var med fra Sisimiut og Aasiaat via Skype.

 

Under det arbejdende værksted blev der arbejdet i grupper og diskuteret, hvad som gør en børnebog god. Vores grafiker havde udarbejdet plancher med indholdet i børnebøgerne samt et Moodbord som viser farver, illustrationer og tekst sat sammen.

 

Plancherne blev lagt ud på gulvet, så deltagerne kunne bevæge sig rundt imens de arbejdede med teksten, historien og det visuelle udtryk. Deltagerne brugte post-its til at kommentere plancherne. Vi og forfatteren fik mange brugbare og kreative forslag med hjem. Vi forventer, at teksterne til de fire børnebøger allerede er klar den 20. marts.

11. januar 2019

Hverdagsnære bøger til de mindste børn og deres forældre

Det nye år byder på et nyt spændende bogprojekt i God Barndom. Vi skal i tæt samarbejde med en forfatter, illustrator og grafiker udvikle fire grønlandske børnebøger til aldersgruppen 0-4 år og fire tilhørende forældrehæfter.

 

Vi ønsker med de fire udgivelser at åbne bøgernes fantastiske verden for småbørnsfamilierne på et tidligt tidspunkt. Gennem børnebøgerne introduceres en god måde at være sammen på gennem højtlæsning, samtidigt med at forældrene også kan finde masser af information og inspiration i forældrehæfterne, om emner vi ved optager småbørnsforældre.

 

Idéen til bøgerne stammer fra de grønlandske fagpersoner, der har givet udtryk for, at de mangler materiale, de kan bruge i arbejdet med småbørnsfamilierne. Der findes et yderst begrænset antal børnebøger om det moderne grønlandske hverdagsliv, som børnene op til 4 år kan genkende og spejle sig i.

 

Denne gange er arbejdsprocessen anderledes end de tidligere grønlandske projekter, idet børnebøgerne ideudvikles og skrives på grønlandsk, hvorefter de bliver oversat til dansk og gendigtet. På den måde sikrer vi, at bøgerne virker vedkommende og sprogligt stimulerende for de allermindste uanset om de foretrækker grønlandsk eller dansk.

 

Projektet er finansieret af Rotary, Det Grønlandske Sundhedsvæsen, Den Grønlandske fond samt af God Barndom.

13. december 2018

Kan børn bliver aktive deltagere på et forældrekursus?

Det korte svar er ja, men hvordan barnet inddrages afhænger af alderen. Når det gælder de helt små børn, er det naturligt at forældrene medbringer dem i undervisningen, og at børnene undervejs både skal trøstes og have mad. Når børnene bliver lidt større og begynder at bevæge sig mere rundt, så stiller det nogle nye krav til både undervisningen, lokalet og dem som deltager.

 

Det nyeste MANU Forældrekursuskoncept fra 2018 handler om barnet på 3-4 år, og God Barndom har arbejdet med at gøre barnet til en aktiv deltager i undervisningen sammen med forældrene. Fagkonsulent og cand. pæd. Camilla Brandi Anshøj fortæller: ”I bund og grund handler alle vores koncepter om at skabe de bedst mulige betingelser for børnene. Derfor har det været utroligt spændende at arbejde på at inddrage børnene i undervisningen. "

 

Hvad kan man forvente af et barn?

"Vi har haft en masse diskussioner om, hvad et barn på 3-4 år rent udviklingsmæssigt kan deltage i og hvordan. Vores udgangspunkt er, at børnene kun deltager i det omfang, de selv ønsker det. Er der et eller flere børn som hellere vil lege, så er det helt fint. Børn er forskellige, og det er deres ’dagsform’ også, så vi har gjort undervisningen fleksibel - den både kan gennemføres med eller uden børn." 

 

Hvordan inddrages børnene?

"Det foregår på den måde, at underviseren på nogle tidspunkter igangsætter lege mellem børn og voksne, og på andre tidspunkter forsøger at inddrage børnenes umiddelbare tanker om et tema.

 

Jeg kan komme med et konkret eksempel fra en undervisningsgang, hvor temaet er, hvad forældre og børn kan lave sammen i hverdagen. Her kan forældrene tale med børnene om, hvad de allerbedst kan lide at lave sammen med mor eller far. Her bliver forældrene tit overrasket over børnenes fortællinger, om det de synes.

 

Omvendt deltager børnene ikke, så bliver øvelsen i stedet til en diskussion mellem forældrene, hvor man kan blive inspireret af hinanden og udveksle gode ideer."

 

Er en 'plan en B' nødvendig?

"Børn på 3 og 4 år kan være ret livlige, så det er en fordel når underviseren har en ekstra hånd som, som kan hjælpe børnene eller evt. holde øje med dem i et tilstødende lokale.”

 

MANU Barnet på 3 og 4 år er det tredje almene forældrekursuskoncept, vi har udviklet for Selvstyret i tæt samarbejde med grønlandske fagpersoner.

30. november 2018

Kurser både nord og syd for polarcirklen

Fra den 13.-22. november har God Barndom afholdt MANU kursus først i Ilulissat og efterfølgende i Nuuk, hvor vi har undervist i alt 82 forskellige fagpersoner, som til arbejder dagligt som pædagoger, ledere, jordemødre, familiebehandlere, psykologer, socialrådgivere m.m. rundt om i hele Grønland. Deltagerne skal nu selv i gang med at undervise forældre i de forskellige MANU koncepter.

21. september 2018

Skærme i familien

Vi har i september skrevet fem artikler om brug af skærme i familien. Hvad gør skærmen egentligt ved børnene og ved familien? Og hvor lang tid er det egentlig ok, at lade børnene sidde der? Find artiklerne på sundhedsplejersken.dk her.

7. august 2018

Nu er vi klar med endnu et "Klar til barn kursus" for instruktører

Den 27.-28. september 2018 (begge dage kl. 9-16) afholder vi instruktørkursus i ”Klar til barn” på Galleri Emmaus i Haslev. Kurset er for kommuner som allerede har implementeret ”Klar til barn”, og som gerne vil have uddannet nye instruktører. Fx sundhedsplejersker, pædagoger, familieterapeuter m.m. Er du interesseret i at deltage eller få yderligere information, så kontakt Else Guldager på eg@god-barndom.dk. Du kan læse mere om kurset her.

6. april 2018

Nyt koncept færdigt 

’MANU om alkohol’, som God Barndom har udarbejdet for Departement for Sundhed er nu færdigt. Materialet er målrettet forældre, som drikker alkohol, imens de venter barn, og fagpersoner, som møder de kommende forældre i deres praksis. Materialet består blandt andet af animationsfilm, et forældrehæfte, et fagpersonshæfte og en samtalevejledning til fagpersoner.

 

I materialet til forældrene har vi arbejdet med at visualisere den mentale rejse, det kan være at vælge alkohol fra, når man har barn i vente. I midten af forældrehæftet er tegnet et fjeld hvorpå der er skrevet forskellige udsagn og spørgsmål. Forældrene kan rive fjeldet ud af hæftet, for at skrive på det eller for at hænge det op.

 

Den pædagogiske tanke er, at forældrene får mulighed for at tænke over deres alkoholvaner, nu hvor de venter barn, og til at aktivere deres netværk. Fjeldet anerkender de bump på vejen, som man kan møde, hvis fx ens sociale liv er centeret omkring alkohol og gå i byen, men også den sejer det er, når det lykkedes af ændre vaner. Vi håber at forældrene og fagpersonerne bliver glade for materialet.

 

Båden med alt materialet sejler afsted mod nord den 10. april.   

22. februar 2018

Arbejdende værksted om alkohol og graviditet 

Årets første nye grønlandske projekt er at udviklet et koncept til kommende og nye forældre som drikker alkohol. I den anledning har God Barndom afholdt arbejdende værksteder og møder i Nuuk, Ilulissat og Aasiaat. God Barndom indleder altid et projekt med et arbejdende værksted, hvor vi eksempelvis samler forældre, fagpersoner eller embedsmænd for at diskutere temaet og for at høre, hvad de mener, der er behov for.

 

Konsulent i God Barndom Camilla Brandi Anshøj fortæller:

 

Det var spændende at høre en gruppe fagfolk tale om alkohol og familier - fra hvert sit både faglige og organisatoriske ståsted. Det sætter altid en masse nye tanker i gang hos os, men vigtigst af alt giver det os mulighed for at gøre vores koncepter mere relevante for den praksis, de skal virke i. Det er vigtigt for os, at vores koncepter i Grønland er fleksible, så materialet både kan bruges i de større byer og i de mindre bygder.”

15. februar 2018

Kursus i Grønland  

I starten af 2018 har God Barndom været en tur i Nuuk og Aasiaat for at undervise jordemødre, sundhedsplejersker og personale fra familiecentre og misbrugsbehandlingsstedet Allorfik i det nye koncept MANU Hash.

Målet med ”MANU hash” er, at ingen børn skal påvirkes af hash gennem graviditeten og opvæksten. Når en gravid ryger hash, så påvirkes det ufødte barns hjerne. Det kan betyde at barnet senere i livet får indlæringsvanskeligheder. Familielivet og børns opvækst kan lide skade, hvis hashrygning er en del af forældrenes liv.

Det er God Barndom som sammen med MANU projektlederen og en grønlandsk arbejdsgruppe, som har udviklet materialet for Departementet for Sundhed.

 

Agathe Fontain, Sundhedsminister i Grønlands Selvstyre, skriver i en pressemeddelelse:

 

Jeg håber, at de gravide - og nye familier, som har et hashforbrug vil tage godt imod dette støttende tilbud. Alle børn fortjener en god og tryg opvækst med forældre, der ikke er påvirkede af rusmidler.”