Your address will show here +12 34 56 78

Om os

Formål

Det overordnede formål for God Barndom er at støtte kommende og nye forældre i selv at skabe et godt liv for deres barn og sig selv som familie gennem forskellige aktiviteter som fx forældrekurser.

 

God Barndoms mission er på et ressourceorienteret værdigrundlag at udvikle, implementere, drive og videreudvikle forældrekursus-koncepter og tilgrænsende aktiviteter. Det er endvidere God Barndoms mission, at formidle viden og erfaringer indsamlet fra kurserne og fra andre nationale som internationale evalueringer og forskning på området.

Baggrund

Baggrunden for God Barndom – Kompetence­center for forældreskab er et ønske om at samle og videreudvikle viden om styrkelse familiedannelses­processen. Herunder brug og videreudvikling af de erfaringer og kompetencer som sundhedsplejersken.dk og UdviklingsForum har høstet gennem arbejdet med koncepter for forældrekurser i mere end 10 år. Konsulenterne har blandt andet udarbejdet 'Klar til barn' (2005 og revideret udgave i 2011), vundet i udbud fra Socialstyrelsen og 'En god start - sammen', vundet i udbud fra Sundhedsstyrelsen (2010).  Konstruktionen med en selvejende institution er valgt for at sikre, at det videre arbejde kan foregå på non-profit basis.

Organisation

God Barndom består af en bestyrelse på seks medlemmer, en forretningsfører og tre tilknyttede konsulenter. Bestyrelsen har det overordnede ansvar for, at den selvejende institution udvikler sig efter sit formål. Der er i bestyrelsen medlemmer, som har faglig relevant erfaring fra arbejde, der kan støtte foreningens formål. Bestyrelsen har ansat en forretningsfører, der er ansvarlig for den daglige drift. Derudover er der tilknyttet en række konsulenter med forskellige fagligheder og kompetencer, som løbende løser opgaver for God Barndom. Bestyrelsen udpeger, de konsulenter der skal løse opgaver for God Barndom.

Bestyrelse

 • Palle Lund (Formand)
  Bestyrelsesformand i Center for Frivilligt Socialt Arbejde samt tidl. direktør i Socialstyrelsen. Cand.rer.soc.

 • Ea Suzanne Akasha
  Teknisk rådgiver ved Psykosociale reference-center på Røde Kors landskontor. Psykomotorisk terapeut. 

 • Johanne Smith-Nielsen
  Postdoc ved Institut for psykologi Københavns Universitet. Cand.psych. og ph.d.

 • Mads Roke Clausen
  Formand for Frivilligrådet og tidl. direktør i Mødrehjælpen. Cand.scient.adm.

 • Rie Rømer
  Ledende jordemoder ved Bornholms hospital Region Hovedstaden.

 • Vibeke Samberg
  Teamleder i Københavns Kommune. Sundhedsplejerske og cand.scient.soc.

Forretningsfører

 • Henrik Knutzon

  Handelsuddannet

Fagkonsulenter

Tilknyttede fagspecialister

 • Ulrik Schiøler Kesmodel
  Professor, overlæge og ph.d. Læs mere

 • Susan Stølsvig
  Manuskriptforfatter og videokonsulent. Læs mere

 • Pelle Skovmand
  Lyd- og musikproduktion. Læs mere

 • Frederik Lindgren
  Animator

 • Christian Rex
  Illustrator og animator

Fundats

God Barndoms vedtægter opfylder Civilstyrelsens krav og er registreret i denne. God Barndom er godkendt som juridisk enhed med formel start den 1. januar 2016.

Perspektiver

Perspektivet for God Barndom er opbygning af en organisation med flere tilknyttede konsulenter og ansatte, der kan samarbejde med et netværk af kommuner, frivillige foreninger og kompetente fagpersoner. God Barndom skal være et uafhængigt centrum for udvikling af forældrekurser af høj faglig kvalitet. På længere sigt skal der oprettes en certificering, som institutionen står for.

Økonomi

God Barndom er selvejende nonprofit institution. God Barndom har indtægter fra de ydelser som tilbydes kommuner, private institutioner og andre interessenter. Det vil primært sige opgaver så som udvikling af koncepter, kurser, rådgivning og konsulentopgaver. Desuden forventes det, at en stor del af finansieringen sker gennem bevillinger fra fonde. Aflønningen af forretningsfører godkendes af bestyrelsen. Principperne for aflønning af tilknyttede konsulenter og øvrigt personale godkendes af bestyrelsen.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.