Your address will show here +12 34 56 78

Opgaver

Opgaver i 2020

Kick-off seminar

Finanslovspuljen “Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud”. Præsentation af de pædagogiske virkemidler for 9 kommuner i 2. pulje. Udføres for Sundhedsstyrelsen 3. februar 2020.

MANU Forældremøde 0-2 år

Udføres for PAARISA, Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold. Forventes afsluttet den 1. april 2020.

MANU-kursus i Aasiaat

Udføres for PAARISA, Styrelsen for Forebyggelse og Sociale forhold. 7.-9 januar  2020.

Opgaver i 2019

Gode mad- og måltidsvaner i familier med børn i alderen 8 måneder til 3 år. Materiale til sundhedsplejens ekstra madbesøg

Udføres for Sundhedsstyrelsen i samarbejde med Forskningscenteret for Video ved IT og LæringsDesign forskningsgruppen (ILD) på institut for Kultur og Læring, Aalborg Universitet. Opgaven afsluttes 1. december 2019.

Kick-off seminar

Finanslovspuljen “Sundhedsplejebesøg de første 1000 dage hos familier i udsatte positioner og i dagtilbud”. Præsentation af de pædagogiske virkemidler for 12 kommuner i 1. pulje. Udføres for Sundhedsstyrelsen 30. september 2019.

Bogprojekt

Udføres for Rotary, Den Grønlandske Fond og Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Forventes afsluttet den 21. juni 2019.

Det første 1000 dage. Ekstra sundhedsplejebesøg og samarbejde med dagtilbud, hos familier i udsatte positioner

Udføres for Sundhedsstyrelsen. Opgaven afsluttes 1. juli 2019.

MANU-kursus i Qaqortoq

Udføres for MANU-teamet og Styrelsen for Forebyggelse og Sociale Forhold. 19.-22. august 2019.

Opgaver i 2018

 

MANU-kursus for undervisere

Udføres for Grønlands Selvstyre og Det Grønlandske Sundhedsvæsen. I november 2018 afholdte vi i Ilulissat et firedages kursus  og et tredages kursus i Nuuk for kommende MANU undervisere . Deltagerne blev klædt på til at undervise i det almene MANU forældreprogram, MANU Forældremøde, MANU Alkohol og MANU Hash. De fik bl.a. afpprøvet forskellige pædagogiske virkemidler i undervisningen, diskuteret dilemmaer og trænet i forskellige dele af konceptet. 

Klar til barn-kursus for undervisere

Den 27.-28. september afholdte vi Klar til barn-instruktørkursus i Haslev for Ringsted og Aabenraa kommune. Kurset var særligt tilrettelagt til kommuner som allerede har implementeret Klar til barn, og som gerne ville uddanne nye undervisere.

MANU Barnet på 3 og 4 år (alment koncept)

Udføres for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Konceptet består af forskellige temamoduler om forældreskab og barnet på 3 og 4 år. Temamodulerne er udvalgt i tæt samarbejde med grønlandske forældre og fagpersoner. Modulerne kan både bruges under forældremøder i daginstitutioner eller som et samlet undervisningsforløb. Dertil udarbejdes der bl.a. en forældrebog, underviservejledninger, 5 temabaseret animationsfilm, samt diverse pædagogiske virkemidler. Forventes afsluttet i november 2018.

 

MANU Hash - kursus for fagpersoner

Udføres for Departementet for Sundhed i Grønlands Selvstyre. I Februar 2018 afholdte vi to endags kurser i Aasiaat og Nuuk, for fagpersoner som i deres daglige arbejde møder, nye og kommende forældre som ryger hash. 

 

MANU-kursus for undervisere

Udføres for Grønlands Selvstyre og Det Grønlandske Sundhedsvæsen. I Februar 2018 afholdte vi i Aasiaat et todages kursus for 18 kommende MANU undervisere primært Diskobugten, som er i fuld gang med at implementere MANU. Deltagerne blev klædt på til at undervise i MANU. De fik bl.a. afpprøvet forskellige pædagogiske virkemidler i undervisningen, diskuteret dilemmaer og trænet i forskellige dele af konceptet. 

Litteraturstudie af 0-6-årige børns trivsel

Udføres for Sundhedsstyrelsen. God Barndom gennemfører et litteraturstudie baseret på nyere nordiske forskning, der skal afdække hvilke faktorer i 0-6 årige bøms liv, der har betydning for deres trivsel, kognitive, sociale og emotionelle udvikling. Med udgangspunkt i den fundne forskning beskrives trivselsbegrebet og børns trivsel og på baggrund heraf vurderes det, hvordan de professionelle i barnets dagligdag kan støtte deres trivsel. Forventes afsluttet i februar 2018.

 

MANU Alkohol (specialkoncept til kommende og nye forældre som drikker alkohol)

Udføres for Departement for Sundhed. Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II har bl.a. til målsætning, at kommende og nye forældre ikke drikker alkohol.  Konceptet MANU Alkohol har til formål, at give kommende og nye forældre, som drikker alkohol, viden om alkoholens skadelige virkninger på det ufødte barn og familien, men også motivere dem til at stoppe med drikke alkohol, eller om nødvendigt søge misbrugsbehandling. Der udarbejdes materiale til både fagpersoner og forældre, bl.a. hæfter, samtalevejledning, kursus for fagpersoner, animationsfilm, oplysningsfilm samt diverse pædagogiske virkemidler til brug i samtalen med forældrene. Forventes afsluttet i maj 2018.

 

MANU Borgermøde i daginstitution (specialkoncept til daginstitutioner og andre steder hvor forældre samles)

Udføres for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Konceptet består af et borgermødemodul, særligt tilpasset til afholdelse i daginstitutionen. Borgermødet omhandler det lille barns udvikling, opdragelse og forældreskab. Dertil udarbejdes der bl.a. en underviservejledninger, Power Points til brug i undervisningen, animationsfilm, samt diverse pædagogiske virkemidler. Forventes afsluttet i juni 2018.

 

Opgaver i 2017

 

MANU Barnet på 1 og 2 år (alment koncept)

Udføres for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Projektet består af to undervisningsgange, når barnet er henholdsvis 1 og 2 år gammelt. Undervisningen er en forlængelse af MANU Forældreforberedelse. Dertil er der udarbejdet en forældrebog, underviservejledning, Power Points til brug i undervisningen, to animationsfilm, samt diverse pædagogiske virkemidler. Opgaven er afsluttet i december 2017.

 

MANU Borgermøde (specialkoncept til mindre byer og bygder)

Udføres for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. MANU Borgermøde giver mulighed for at samle lokalsamfundet både i by og bygder, og sætte fokus på at skabe et godt og trygt miljø, der fremmer børn og unges sundhed, udvikling og trivsel. I vejledningen  er der en beskrivelse af, hvordan lokalpersoner kan gennemføre borgermødet fra start til slut – på en måde som giver plads til lokale drømme og handlemuligheder. Der lægges vægt på at alle kan gøre noget hver for sig, og at man lokalt kan gøre endnu mere i fællesskab. Dertil udarbejdes der bl.a. e Power Points til brug for borgemødet, animationsfilm og diverse pædagogiske virkemidler. Opgaven er afsluttet i december 2017.

 

MANU Hash (specialkoncept til kommende og nye forældre som ryger hash )

Udføres for Departement for Sundhed. Folkesundhedsprogrammet Inuuneritta II har bl.a. til målsætning, at kommende og nye forældre ikke bruger hash. Som en del af denne indsats udvikles et MANU-specialmodul, som har til formål, at give kommende og nye forældre, som har et forbrug af hash, viden om hashens skadelige virkninger for barnet, familien samt omgivelserne, og på den baggrund motivere dem til at stoppe med at forbruge hash, eller om nødvendigt søge misbrugsbehandling. Der udarbejdes materiale til både fagpersoner og forældre, bl.a. pjecer, animationsfilm, oplysningsfilm samt diverse pædagogiske virkemidler til brug i undervisningen. Specialmodulet MANU hash er starten på en række MANU-specialmoduler, som vil kunne bruges til fagpersoner og undervisning af kommende forældre og nye familier med forskellige behov. Opgaven er afsluttet i december 2017.

 

Årsopgørelse over Børnetelefonen, Familierådgivningen og Attavik i Grønland

Udføres for Det Grønlandske Sundhedsvæsen. Opgave afsluttet i juni 2017.

MANU - kursus for undervisere

Udføres for Selvstyret i Grønland. I Maj 2017 afholdte vi et tredags kursus for kommende MANU undervisere fra hele landet. Deltagerne blev over de tre dage klædt på til at undervise i MANU. De fik bl.a. afpprøvet forskellige pædagogiske virkemidler i undervisningen, diskuteret dilemmaer og trænet i forskellige dele af konceptet.

Klar til barn - kursus for undervisere

Udføres for Ringsted kommune. Den 2.-3. marts 2017 afholdte vi Klar til barn-instruktørkursus for Ringsted, Jammerbugt, Kalundborg kommune. Kurset var særligt tilrettelagt til kommuner som allerede har implementeret Klar til barn, og som gerne ville uddanne nye undervisere.

Opgaver i 2016

 

MANU - kursus for undervisere

Udføres for Selvstyret i Grønland. I november 2016 afholdte vi i Nuuk to tredages kurser for i alt 44 kommende MANU undervisere fra hele landet. Deltagerne blev over de tre dage klædt på til at undervise i MANU. De afprøvede bl.a. forskellige pædagogiske virkemidler i undervisningen, diskuterede dilemmaer og trænede i forskellige dele af konceptet.

MANU forældreforberedelse (alment koncept)

Udføres for Selvstyret i Grønland. Det er et større projekt hvis hovedformål er at udvikle et forældrekoncept med udgangspunkt i Grønlandsk kultur og sprog. Der udarbejdes materialer med afsæt i grønlandsk demografi, undervisernes særlige kompetencer og udfordringer. Der udvikles et sms system der kan sikre kommunikation til alle forældre uanset om de bor i byer eller bygder.

Vold i familien – børn og mødres reaktioner

Et undervisningsmodul udviklet for Røde kors. Formålet med opgaven er at udvikle et modul på uddannelsen: ’Medmenneskelighed i praksis’, der er Røde Kors’ grunduddannelse for frivillige i Psykosocial metode. Undervisningsmodulet omhandler konsekvenser af vold i familien – især med hensyn til børns reaktioner og konsekvenser for mor-barn-relationen samt – hvordan de frivillige kan støtte op om børnene og om mor-barn-relationen.

Klar til barn - kursus for undervisere

Kursus for undervisere fra Sønderborg og Aabenraa kommune.

Baby på vej - evaluering

En evaluering af projektet Baby på vej for Ringsted kommune. Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen og har til formål at støtte gravide familier gennem forskellige former for aktiviteter. God Barndom gennemfører en kvalitativ evaluering i forbindelse med projektet.

Dit første barn

Et koncept udviklet for Frederiksberg Kommune. Konceptet er en videreudvikling og udvidelse af Klar til barn. Konceptet består af 6 kursusgange. Der er udarbejdet forældre og undervisermaterialer, animationsfilm mm. Personalet er undervist i brugen af konceptet.