Your address will show here +12 34 56 78

Vi tilbyder

Vi tilbyder

God Barndom tilbyder kommuner, private aktører og andre interessenter følgende ydelser:

 

 • Skræddersyede forældreforberedelse som tager udgangspunkt i lokale ønsker og behov. Koncepterne kan både have et sundhedsfremmende, alment udviklende og forebyggende sigte.
 • Implementering af det eksisterende Klar til barn koncept.
 • Kurser for undervisere fx træning i voksenpædagogisk undervisning af forældregrupper.
 • Udarbejdelse af undervisningsmateriale fx et modul omhandlende et pædagogisk, psykologisk eller sundhedsfagligt emne eller animationsfilm målrettet forældre.
 • Evaluering af igangværende forældrekurser eller projekter rettet mod forældre.
 • Temadage med formidling af den nyeste viden på området.
 • Gentryk og forsendelse af eksisterende undervisningsmateriale fx forældrebog, postkort og plakater.

Du skal også være velkommen til at kontakte en af vores konsulenter, hvis du har en anden type opgave, som ligger inden for God Barndoms formål.

Fundamentet i alt vores arbejde

Alle vores opgaver løses af erfarne konsulenter og tager udgangspunkt i følgende:

 

 • Forskningsoversigter. Fx international forskning om forældrekurser.
 • Relevante empirisk forskning. Fx VIVEs undersøgelser om børn, unge og familier.
 • Evalueringer. Fx Capacents evaluering af ‘Klar til barn’ og Rambølls evalueringer af ‘En god start sammen’.
 • Relevante teorier.  Fx den nyeste viden om tilknytning,  mentalisering og følelsesregulering.
 • Systematiske erfaringsopsamlinger. Fx interviews og samtaler med undervisere og forældre.
 • Løbende udvikling af vores undervisningspædagogiske tilgang – både teoretisk og praktisk. Fx afprøvning af øvelser og test undervisning.