Your address will show here +12 34 56 78

Vores koncepter

Eksempler på koncepter

God Barndom udvikler bl.a. skræddersyet forældreforberedelse som tager udgangspunkt i lokale ønsker og behov.

 

Til vores koncepter udvikler vi altid en række pædagogiske virkemidler til brug i undervisningen. Et eksempel på et pædagogisk virkemiddel er animationsfilm, som kan anvendes med et narrativt sigte i undervisningen af forældre. Forældrene kan spejle sig animationsfilmens personer, og tale om forældreskab med udgangspunkt deres identitet, tanker og dilemmaer. Animationsfilmen er samtidig et godt pædago­gisk værktøj for underviserne, fordi de rummer mange indgange til de temaer i forældrenes liv, der kan være udfordrende at få sat i spil i undervisningen fx konflikter, seksualitet og børneopdragelse. Samtidig er animationsfilmene humoristiske, så det slår en let stemning an i forældregruppen og sig­nalerer, at det er ok også at tale om tabuiserede emner.

 

God Barndom har en række dygtige konsulenter og virksomheder tilknyttet med en bred vifte af kompetencer bl.a. en animation, manuskripter, illustration, lyd, App-udvikling, grafik, trykning m.m.

 

På denne side kan du læse mere om vores nyeste koncepter.

 

MANU forældreforberedelse (2016)

MANU er et nyt grønlandsk koncept – som følger forældrene på den vigtige og spændende rejse fra de første to streger på graviditetstesten til den nye hverdag, når barslen er slut. Både far og mor er i centrum og sammen får de mulighed for at kigge tilbage på deres liv, tænke over hvor de er lige nu og undersøge deres drømme og forventninger til deres barns fremtid.

 

MANU er et ambitiøst landsdækkende alment tilbud, som primært består af gruppeundervisning, men der er også lokalt mulighed for at tilbyde det som ene-undervisning af par og enlige i de mindre byer og bygder. Forældrene mødes ni gange af hver 2 ½ times varighed.

 

Ud over at der i MANU lægges vægt på glæderne ved forældreskabet rummer møderne også støtte, til de udforinger man kan møde, når man skal til at være forælder. Fx hvis kvinden skal rejse alene til fødestedet for at føde tre uger før termin. Når forældrene deltager i forældreforberedelsen, så får de sammen mulighed for at forberede sig på denne rejse. Både på de praktiske og følelsesmæssige udfordringer denne adskillelse kan medføre.

 

MANU-underviserne er både fra den kommunale og regionale sektor fx jordemoder, sundhedsplejerske, pædagog eller psykolog. Alle undervisere gennemfører forud for undervisningen et kursus, hvor de over tre dage klædt på til at undervise forældre i MANU. Blandt andet afprøver de forskellige pædagogiske virkemidler i undervisningen, undersøger dilemmaer og træner i forskellige dele af konceptet.

 

MANU forældreforberedelse er udviklet for det grønlandske Selvstyre og Sundhedsvæsen, i tæt samarbejde med grønlandske fagpersoner.

 

Konceptet består af følgende dele:

 • Forældrebog på både grønlandsk og dansk
 • Underviservejledning til MANU-undervisere
 • Tre animationsfilm til brug i undervisningen
 • En teaser som kan vises i TV, på kommunen, i biografen osv.
 • 26 SMS'er som forældrene modtager løbende under MANU
 • Power points til hver undervisningsgang
 • Power Points til præsentation af MANU
 • Plakat
 • Postkort
 • Ordspil til forældrene

Dit første barn (2016)

’Dit første barn’ er et koncept udviklet til Frederiksberg Kommune. Konceptet består af i alt seks undervisningsgange. Fire af undervisningsgangene er en let bearbejdet udgave af Socialstyrelsens program "Klar til barn" og to undervisningsgange er udviklet særligt til Frederiksberg, med udgangspunkt i de lokale ønsker og behov.

 

’Dit første barn’ er forældreforberedelse til førstegangsforældre, hvor de gravide familier betragtes som aktører i deres eget liv. De får gennem forældreforberedelsen styrket deres personlige ressourcer, så de herigennem kan se nye muligheder for sig selv som forældre og opdragere. Sammen får familierne mulighed for at tænker over, hvordan de ønsker at skabe et godt liv for sig selv og deres børn. Forældrene undervises i hold af 8-10 par, som følger hinanden gennem hele forældreforberedelsen.

 

Undervisningsforløbet skal ses som et tilbud til alle forældre, der venter det første barn, og som et supplement til kommunens øvrige tilbud. Konceptet og undervisningen skal være med til at skabe øget livskvalitet i børnefamilierne, være alment sundhedsfremmende og forebyggende. Derudover kan kurset være med til at bygge bro til kommunens øvrige tilbud, når de er relevant. 

 

Dit første barn er tilknyttet et forskningsprojekt hos SFI. Det vil sige, at de deltagende familier skal give samtykke og undervejs skal udfylde en række spørgeskemaer. Derudover vil der også blive gjort brug af registerdata om forældrenes socioøkonomiske og sociale forhold. Resultaterne af forskningsprojektet vil blive offentliggjort i starten af 2020.

 

Konceptet består af følgende dele:

 

 • Forældrebog
 • Underviservejledning
 • 'Prøv-det-selv'-ark
 • Visitkort
 • Animationsfilm til brug i undervisningen
 • Plakat
 • Postkort
Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.