Your address will show here +12 34 56 78

Vores koncepter

Eksempler på koncepter

God Barndom udvikler bl.a. skræddersyet forældreforberedelse som tager udgangspunkt i lokale ønsker og behov.

Til vores koncepter udvikler vi altid en række pædagogiske virkemidler til brug i undervisningen. Et eksempel på et pædagogisk virkemiddel er animationsfilm, som kan anvendes med et narrativt sigte i undervisningen af forældre. Forældrene kan spejle sig animationsfilmens personer, og tale om forældreskab med udgangspunkt deres identitet, tanker og dilemmaer. Animationsfilmen er samtidig et godt pædago­gisk værktøj for underviserne, fordi de rummer mange indgange til de temaer i forældrenes liv, der kan være udfordrende at få sat i spil i undervisningen fx konflikter, seksualitet og børneopdragelse. Samtidig er animationsfilmene humoristiske, så det slår en let stemning an i forældregruppen og sig­nalerer, at det er ok også at tale om tabuiserede emner.

God Barndom har en række dygtige konsulenter og virksomheder tilknyttet med en bred vifte af kompetencer bl.a. en animation, manuskripter, illustration, lyd, App-udvikling, grafik, trykning m.m.

På denne side kan du læse mere om vores koncepter.

MANU Barnet på 3 og 4 år (2018)

MANU er et landsdækkende forældrekursus som tilbydes alle forældre i Grønland.
I MANU Barnet på 3 og 4 år får forældrene viden om barnets udvikling og måske få ideer til, lege og aktiviteter, som bringer glæde i familien. Der er også fokus på fællesskaber mellem børn, samvær med bedsteforældre, om søskendeforhold samt hvad man kan gøre i tilfælde af skilsmisse og konflikter.

 

Forældrebogen sætter fokus på fem temaer, som i forbindelse med de arbejdende værksteder er peget ud som vigtige temaer i de grønlandske børnefamilier.

 

Denne gang er forældrebogen skrevet så den også kan læses uafhængigt af MANU undervisningen, hvis man blot vil vide lidt mere om livet med en 3-4-årig i huset. Fagfolk kan læse med og vil sikkert finde inspiration til deres arbejde med børn og familier.
MANU er udviklet for Det grønlandske sundhedsvæsen og Selvstyret, i tæt samarbejde med grønlandske fagpersoner.

Konceptet består af følgende dele:

 

 • Forældrebog på både grønlandsk og dansk
 • Underviservejledning til MANU-undervisere
 • Fem animationsfilm til brug i undervisningen
 • Magneter og indlægsseddel med forslag til lege
 • Power points til hver undervisning
 • Reklameplakat

Illustreret af Christian Rex

MANU Forældremøde (2018)

MANU Forældremøde er et koncept som indeholder tre forskellige forældremøder, som kan afholdes lokalt fx i børnehaven, på familiecenteret eller på en afdeling på hospitalet, hvor børn i aldersgruppen 3-6 år er indlagt. Med MANU Forældremøde får forældre og personalet et redskab til sammen at arbejde med at skabe et godt og trygt miljø for børnene. På møderne sættes fokus på barnets behov, opdragelse samt fællesskab og samarbejde i dagligdagen. Det er tænkt ind som mulighed, at alt personalet på stedet kan deltage i møderne, som hver varer ca. 2 timer.

 

De forskellige temaer er blevet til i samarbejde med social- og sundhedsfaglige personer fra hele Grønland.
MANU Forældremøde er et supplement til de øvrige tilbud til forældre og forældremøder i dagtilbuddet.

Konceptet består af følgende dele:

 

 • Vejledning til at afholde tre forskellige forældremøder
 • PowerPoints til brug under mødet
 • En animationsfilm til brug under mødet
 • Digital udfyld-og-print-selv invitation
 • Reklameplakat

MANU Alkohol (2017)

Konceptet MANU Alkohol har til formål at give informationer om de sundhedsmæssige, mentale og sociale virkninger af at have et forbrug af alkohol samtidig med at vente barn, amme et barn og at være børnefamilie.

 

Det er endvidere hensigten at skabe grobund for, at fagpersonerne kan motivere kommende og nye forældre til at stoppe deres forbrug af alkohol. Det kræver dialog, indføling og omsorg at samarbejde med forældre, som har et skadeligt alkoholforbrug. De forældre har ofte mange forskellige ting at slås med i deres liv. Det er derfor vigtigt for forældrene, at de har fagpersonernes støtte i forhold til de udfordringer, som de møder.

 

Der er udviklet materiale målrettet kommende og nye forældre samt fagpersoner.

 

‘MANU om alkohol’ skal ses som en del af Departement for Sundheds informationsindsats, der er prioriteret for at nedbringe brug af alkohol hos gravide og dermed nedsætte hyppigheden og alvorligheden af alkoholskader for de børn, der kommer til verden, samt børn der vokser op i familier med alkoholproblemer.

 

Konceptet består af følgende dele:

 

 • Hæfte om alkohol til kommende og nye forældre
 • Hæfte om alkohol til fagpersoner
 • Samtalevejledning til fagpersoner
 • En animationsfilm
 • Tre animationsfilmspots

MANU Hash (2017)

Konceptet består af følgende dele:

 

 • Hæfte om hash til kommende og nye forældre
 • Hæfte om hash til fagpersoner
 • Samtalevejledning til fagpersoner
 • En animationsfilm
 • Tre animationsfilmspots
 • Dialogkort

MANU forældreforberedelse (2016)

MANU er et nyt grønlandsk koncept – som følger forældrene på den vigtige og spændende rejse fra de første to streger på graviditetstesten til den nye hverdag, når barslen er slut. Både far og mor er i centrum og sammen får de mulighed for at kigge tilbage på deres liv, tænke over hvor de er lige nu og undersøge deres drømme og forventninger til deres barns fremtid.

 

MANU er et ambitiøst landsdækkende alment tilbud, som primært består af gruppeundervisning, men der er også lokalt mulighed for at tilbyde det som ene-undervisning af par og enlige i de mindre byer og bygder. Forældrene mødes ni gange af hver 2 ½ times varighed.

 

Ud over at der i MANU lægges vægt på glæderne ved forældreskabet rummer møderne også støtte, til de udforinger man kan møde, når man skal til at være forælder. Fx hvis kvinden skal rejse alene til fødestedet for at føde tre uger før termin. Når forældrene deltager i forældreforberedelsen, så får de sammen mulighed for at forberede sig på denne rejse. Både på de praktiske og følelsesmæssige udfordringer denne adskillelse kan medføre.

 

MANU-underviserne er både fra den kommunale og regionale sektor fx jordemoder, sundhedsplejerske, pædagog eller psykolog. Alle undervisere gennemfører forud for undervisningen et kursus, hvor de over tre dage klædt på til at undervise forældre i MANU. Blandt andet afprøver de forskellige pædagogiske virkemidler i undervisningen, undersøger dilemmaer og træner i forskellige dele af konceptet.

 

MANU forældreforberedelse er udviklet for det grønlandske Selvstyre og Sundhedsvæsen, i tæt samarbejde med grønlandske fagpersoner.

 

Konceptet består af følgende dele:

 • Forældrebog på både grønlandsk og dansk
 • Underviservejledning til MANU-undervisere
 • Tre animationsfilm til brug i undervisningen
 • En teaser som kan vises i TV, på kommunen, i biografen osv.
 • 26 SMS’er som forældrene modtager løbende under MANU
 • Power points til hver undervisningsgang
 • Power Points til præsentation af MANU
 • Plakat
 • Postkort
 • Ordspil til forældrene

Dit første barn (2016)

’Dit første barn’ er et koncept udviklet til Frederiksberg Kommune. Konceptet består af i alt seks undervisningsgange. Fire af undervisningsgangene er en let bearbejdet udgave af Socialstyrelsens program "Klar til barn" og to undervisningsgange er udviklet særligt til Frederiksberg, med udgangspunkt i de lokale ønsker og behov.

 

’Dit første barn’ er forældreforberedelse til førstegangsforældre, hvor de gravide familier betragtes som aktører i deres eget liv. De får gennem forældreforberedelsen styrket deres personlige ressourcer, så de herigennem kan se nye muligheder for sig selv som forældre og opdragere. Sammen får familierne mulighed for at tænker over, hvordan de ønsker at skabe et godt liv for sig selv og deres børn. Forældrene undervises i hold af 8-10 par, som følger hinanden gennem hele forældreforberedelsen.

 

Undervisningsforløbet skal ses som et tilbud til alle forældre, der venter det første barn, og som et supplement til kommunens øvrige tilbud. Konceptet og undervisningen skal være med til at skabe øget livskvalitet i børnefamilierne, være alment sundhedsfremmende og forebyggende. Derudover kan kurset være med til at bygge bro til kommunens øvrige tilbud, når de er relevant. 

 

Dit første barn er tilknyttet et forskningsprojekt hos SFI. Det vil sige, at de deltagende familier skal give samtykke og undervejs skal udfylde en række spørgeskemaer. Derudover vil der også blive gjort brug af registerdata om forældrenes socioøkonomiske og sociale forhold. Resultaterne af forskningsprojektet vil blive offentliggjort i starten af 2020.

 

Konceptet består af følgende dele:

 

 • Forældrebog
 • Underviservejledning
 • ‘Prøv-det-selv’-ark
 • Visitkort
 • Animationsfilm til brug i undervisningen
 • Plakat
 • Postkort